Melikşah Utku: „Y ve Z jenerasyonu Müslümanlar dijitale hazır“

Melikşah Utku: Katılım bankacılığı daha yeni bir yapı. (Foto: Albaraka Türk)
Melikşah Utku: Katılım bankacılığı daha yeni bir yapı. (Foto: Albaraka Türk)

Albaraka Türk Avrupa’da faizsiz dijital katılım bankacılığını başlatıyor. Bankanın Genel Müdürü Melikşah Utku ile güven, pazar payı ve Solarisbank hakkında konuştuk.

Röportajı Almanca okumak için tıklayın
Zur deutschen Fassung des Interviews

Sayın Utku, Avrupa’da niçin dijital katılım bankacılığını başlatıyorsunuz?
Avrupa’da yaşayan Müslüman halkların dil ve din probleminden dolayı yaşadıkları ülkelerde finansal sisteme katılımları nispeten düşüktür. Yerli dile hâkim olunmaması ve faiz hassasiyeti nedeniyle Müslümanlar zoraki durumlar hariç bankacılık faaliyetleri dışında kalmaktalar. Çalışmak için Avrupa’ya giden Müslümanlar aynı zamanda kendi vatanlarına sıkça para göndermektedirler. Dil, faiz sorunu ve para transferi konusunda sıklıkla sorun yaşayan Müslümanlar ne yazık ki kuşatıcı bir finansal çözüme sahip değillerdir. Gerek Türk vatandaşlarımızın gerekse diğer ülke Müslümanlarının yaşadığı sorunlara bir çözüm getirmek, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuzda bir adım daha ilerlemek ve en önemlisi de katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmek amacıyla Albaraka Türk Katılım Bankası olarak Avrupa’da şubesiz ve dijital katılım bankacılığı hizmetleri vereceğimiz Insha projemizi başlattık.

Bu projede Alman Fintech Solarisbank ile beraber çalısıyorsunuz, neden?
Avrupa ciddi bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yapıyor. Avrupa’da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Bu 20 milyon Müslümanın dörtte biri Almanya’da yaşıyor. Insha’nın hedef kitlesini analiz ettiğimizde Almanya’nın giriş aşamasında en doğru pazar olduğu kanaatine vardık. Almanya’da bankacılığı bir servis olarak kullanma modeline Solarisbank AG’ın partner olarak uygun olduğunu gördük. Almanya Merkez Bankası Bundesbank’tan gerekli onayları ve lisansları almış bir finansal teknoloji şirketi olan Solarisbank AG’nin altyapısını ve bankacılık lisansını kullanarak modüler bir yapı ile kıta Avrupa’sında katılım bankacılığı hizmetleri vereceğiz.

Mobil uygulamanız Insha ile hangi hizmetleri sunacaksınz ve ne zaman başlayacaksınız?
Bu bankacılık hizmetimizin ilk aşamasında sadece hesap açma, hesap yönetme, ödemeler ve para transferi gibi temel bankacılık hizmetleri verilecektir. Bir sonraki aşamalarda katılım bankacılığının temel ürünleri de sisteme dâhil edilecektir. Nihai aşamada ise bankacılık lisansı alınarak tam anlamıyla katılım bankacılığına geçilecektir. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden verilecek hizmet sadece finansal işlem bazlı olmayacak aynı zamanda Müslümanların orada ihtiyaç duyduğu namaz hatırlatıcı, mescit haritası, zekat hesaplayıcı gibi farklı ve çeşitli hizmetler de verilerek ihtiyaç duyulan tüm dillerde bir nevi platform bankacılığı hizmeti sunacağız. Katılım bankacılığı konusunda gerekli zemin hazırlandıktan sonra katılım bankacılığı ilkeleri ile uygun bir biçimde tüm katılım bankacılığı hizmetlerini vereceğiz. Böylece tespit ettiğimiz soruna karşı kuşatıcı bir sosyo-finansal bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. İkinci yarıyıl içerisinde ise ilk müşterimizi almayı planlıyoruz.

Avrupa’daki Müslümanlar dijitale hazır mı?
Sadece Avrupa özelinde değil tüm dünyaya baktığımızda Y ve Z jenerasyonu Müslümanların teknolojiye ve dijitale olan yakınlığını sosyal medya kullanımından, dijital ürün tüketimlerinden anlayabiliriz. Bu bağlamda hedef kitlemizin en önemli parçasını oluşturan bu jenerasyon dijitale hazır olmanın ötesinde dijitali halihazırda yaşıyor.

Almanya’daki Müslümanların güvenini nasıl kazanmak istiyorsunuz?
Albaraka Türk, bir katılım bankası olarak Türkiye’de faizsiz bankacılığa öncülük ediyor. Bu anlayışla 1984’te kurulan Albaraka Türk’ün, Orta Doğu’nun güçlü sermaye gruplarından olan Albaraka Bankacılık Grubu ve İslam Kalkınma Bankası ile ortaklığı bulunuyor. Türk ekonomisine 35 yıldır hizmet veren bir katılım bankası olarak Albaraka Türk Insha’nın da arkasındaki güçtür. Ayrıca insha hesabındaki paralar Almanya Finansal Denetleme Kurumu tarafından düzenlemeye tabi olan bir bankada tutulacak. Müşterilerimizin Insha hesaplarındaki paradan 100.000 Euro’ya kadarı Avrupa Mevduat Garanti Fonu güvencesi altında olacak.

Katılım bankalarının pazar payı Müslüman ülkelerde bile, konvansiyonel bankalara göre daha düşük. Bunun nedenleri sizce nedir?
Katılım bankacılığı konvansiyonel bankacılığa göre kronolojik anlamda ve iş modeli anlamında daha yeni bir yapı. Konvansiyonel bankacılığın çok uzun yıllar dünyada yaygın şekilde faaliyette olması kitleler tarafından daha içselleştirilmiş ve alışkanlık haline dönmüş bir finansal ihtiyaç temini haline gelmiştir. Bu sebeple daha yeni bir iş ve değer modeli olan Katılım Bankacılığı iş modelini çok geniş kitlelere anlatmak zamanla gelişmektedir. Katılım bankacılığı modelinin müşteri bazında anlaşılmaya başlaması ve katılım bankalarının müşterilerin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilecek konuma gelmesi ile katılım bankacılığının pazar payı daha da artacaktır.Nitekim gerek Türkiye özelinde gerekse globalde katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan çok daha hızlı büyüdüğünü ve pastadan her geçen gün daha fazla pay aldığını görüyoruz.

Fiziki bankacılığın gelecegi olduğunu düşünüyor musunuz, örnegin Almanya ve diger Avrupa ülkelerinde sube açma planınız var mı?
Dijital bankacılık çok hızlı bir büyüme gösterse de fiziksel şubeler her zaman var olacak. Dijital bankacılığı ve fiziksel şube bankacılığını müşterinin finansal ihtiyaçlarına çözümler üreten farklı kanallar olduğunu düşünürsek maliyet, hız ve kolaylık anlamında dijital öne çıkarken, sosyal ilişkileri ve sosyal iş yapış şeklini daha çok tercih eden müşteri kitleleri için de fiziksel şubecilik varlığını sürdürebilecektir. Bu çerçevede ileriki yıllarda dijital bankacılık yanında müşterilerin talepleri, penetrasyon ve işlem setleri belli bir düzeye geldiğinde Almanya’da şube açma planımızı hayata geçirebiliriz.

Insha ismini niçin seçtiniz?
Insha kelimesi yapmak ve inşa etmek anlamına geliyor. Avrupa’nın ilk faizsiz dijital bankası olarak bu hizmet için Insha isminin çok uygun olduğunu düşündük. Ayrıca Müslümanların günlük hayatta çok sık kullandığı bir kelime olan, temennilerimizde, beklentilerimizde ve iyi dileklerimizde her gün kullandığımız kelime olan İnşallah ile de insha’nın fonetik olarak benzemesi daha sıcak ve yakın bir hissiyat oluşturuyor. Yaptığımız anket ve araştırmalarda da bu yönde bir değerlendirme gelmesi ile İnsha isminde karar kılmış olduk.

Röportaj: Kemal Çalık